Tải Magis Dictionary

Ứng dụng có thể cài đặt trên Máy Tính Windows Điện Thoại Android

  • Gần 100.000 từ vựng Việt-Lào & Lào-Việt
  • Dễ dàng tra cứu từ vựng, không cần Internet
  • Có thí dụ cụ thể & rõ ràng
  • Đề xuất các từ gần nghĩa & tượng tự
  • Dễ dàng tìm lại lịch sử tra từ
  • Có thể thêm từ yêu thích của riêng mình